Lista uczniów przyjętych do SPK im Lotnikow Polskich 2017-2018