Pamiętamy...

Żołnierze Wyklęci

 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który został ustanowiony w 2011 r. przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej. Objęła teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP.
Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim.
W walkach podziemia z władzą komunistyczną zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Najbardziej znanymi bohaterami tego okresu są: Zygmunt Edward Szendzielarz „Łupaszko, Stanisław Michał Sojczyński "Warszyc",  Witold Pilecki „Witold”, August Emil Fieldorf „Nil”, Danuta Siedzikówna „Inka”.
Nasza szkoła również uczciła pamięć Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji została przygotowana specjalna  gazetka w szkolnym korytarzu.