Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2017

Już po raz trzeci, w budynku naszej szkoły, w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Lotników Polskich w Londynie, odbył się
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2017.

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana.
W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność.
Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko.
Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie, w Polsce rozpoczął się w 1992 r.
W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo "Kangourou Sans Frontières", tj. "Kangur Bez Granic” skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów.
Jest to niezależne stowarzyszenie, którego celem jest zorganizowanie corocznego konkursu Kangur w celu promowania matematyki wśród młodych ludzi na całym świecie.
Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje (więcej informacji na stronie: www.kangur-mat.pl).

W czwartek, 16 marca, rano, przybyło do naszej szkoły 22 uczniów, aby wziąć udział w konkursie matematycznym Kangur 2017.
Zgodnie z regulaminem konkurs rozpoczął się o godz. 9:00.

Uczniowie naszej szkoły próbowali swoich sił w różnych grupach wiekowych, tj.:
• w najmłodszej grupie, Żaczek - 3 uczniów – (Nicola Kłak, Maciej Mazur i Oliwia Stasik);
• w grupie Maluch, dla klasy III i IV Szkoły Podstawowej - 9 uczniów – (Alexander Czapski, Wiktor Jachowicz, Zuzanna Kaczmarczyk, Anastazja Mglej, Victor Pietroczuk, Rafał Przytocki, Antoni Rojkiewicz, Zofia Rzegocka i Oskar Zając);
• w grupie Beniamin, dla klasy V i VI Szkoły Podstawowej - 8 uczniów - (Milena Bilska, Emilia Borcuch, Łukasz Ciołek, Maciej Kalisz, Alicja Kłak, Przemysław Kłos, Oliwier Trybulski i Julia Zając);
• w grupie Kadet dla klas I i II Gimnazjum - 2 uczennice – (Oliwia Jachowicz i Weronika Wrześniak).

Uczniowie, po wpisaniu na specjalnie przygotowanych arkuszach swoich imion i nazwisk oraz numeru klasy i kodu szkoły, rozpoczęli rozwiązywanie zadań.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali zadania zarówno w języku polskim jak i angielskim i wybrane odpowiedzi zaznaczali na kartach odpowiedzi.
Po zakończeniu konkursu karty odpowiedzi zostały przesłane do Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjnego „Liczman” w Warszawie, które koordynuje przebieg konkursu w regionie warszawskim, gdzie zarejestrowana jest nasza szkoła.
Poprawność zaznaczonych odpowiedzi jest sprawdzana komputerowo, wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników konkursu!

 

Zapraszamy do galerii