Wieczór wróżb - andrzejki 2019

Tradycja jest bogactwem narodu, nieodłącznym elementem naszej kultury. Kultywowanie obyczajów jest jednym z zadań jakie stoją przed szkołą.

Corocznie organizujemy andrzejki w celu kształtowania szacunku do rodzimych obyczajów, poszerzenia wiedzy na ich temat oraz uczenia współdziałania uczniów starszych z młodszymi. Wieczory z wróżbami miały miejsce w dniach od 27 listopada do 29 listopada. Andrzejki zorganizowały pani Joanna Kalisz i pani Małgorzata Krala. Ogromną pracę w zrobieniu dekoracji włożyli rodzice. Uczniowie klasy 5a i 5b wróżyli sobie oraz młodszym kolegom i koleżankom. Andrzejki upłynęły pod hasłem wspólnej zabawy. Uczniowie przekłuwali papierowe serca, by poznać imię swojej sympatii, szukali swojej szczęśliwej liczby, poznawali moc ulubionego koloru, ustawiali swoje buty, by sprawdzić komu spełnią się wróżby.