Spotkanie z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Dnia 29 czerwca w Ambasadzie RP w Londynie odbyło się spotkanie nauczycieli ze szkół polskich w Wielkiej Brytanii z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panem Adamem Kwiatkowskim. Spotkanie to zainicjował Pan Ambasador Arkady Rzegocki, który powitał przybyłych nauczycieli oraz podziękował nauczycielom za pracę, podkreślając, jak bardzo ważne jest to, co robią, za pasję z jaką wykonują swój zawód w niełatwych warunkach. Następnie głos zabrał Pan Minister, który również przekazał podziękowania nauczycielom za ogromny wkład w edukację dzieci polskich poza granicami Polski. Powiedział, że zarówno przekazywanie wiedzy, krzewienie polskości, jak i zawiązywane w szkołach przyjaźnie są bardzo cenne. Do podziękowań dołączył się obecny na uroczystości Pan Konsul Generalny Mateusz Stąsiek. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniami, pomysłami projektów edukacyjnych, dzielili swoimi sukcesami. Pan Minister żywo uczestniczył w tych rozmowach.
 
 
Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Na zakończenie Pan Minister Adam Kwiatkowski w imieniu Prezydenta RP Adnrzeja Dudy gorąco zachęcał do odwiedzania Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, natomiast Pan Ambasador Arkady Rzegocki serdecznie zapraszał uczniów i nauczycieli do Ambasdady RP w Londynie.
 

Bardzo dziękujemy panu Ambasadorowi Arkademu Rzegockiemu za zaproszenie na spotkanie oraz wyrazy szacunku, podziękowania, a przede wszystkim za wspieranie nas w realizacji zadań jakie przed nami stoją.