Festiwal Poezji Słowiańska Brosza 2018

Festiwal Poezji Słowiańskiej w Londynie jest dla nas nie tylko wydarzeniem kulturalnym, w którym bierzemy czynny udział już po raz szósty. Festiwal jest okazją do spotkania się z naszymi dobrymi znajomymi poetami, muzykami nie tylko z Polski, ale również ze Słowacji.
 
W dniach od 17 do 21 października miał miejsce w londynie VI już Festiwal Poezji Słowiańska Brosza.
17 października gościliśmy w naszej szkole pana Aleksego Wróbla, założyciela grumpy artystycznej Kampe oraz przyjaciół ze Słowacji panią Zuzannę Kuglerovą I pana Ondreja Kalamara.
Tegoroczne spotkanie było wyjątkowo uroczyste w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości.
 
Mieliśmy okazję wysłuchać koncertu zatytułowanego "Z muzyką ku niepodleglosci" w wykonaniu wspaniałych artystów Bielskiego Towarzystwa Muzycznego. Podziwialiśmy znanych nie tylko w Polsce muzyków Joannę Korpielę-Jatkowską - sopran, Urszulę Mizię - wiolonczela oraz Janusza Kohuta - pianino. Prezentowane utwory były opatrzone komentarzem słownym. Usłyszeliśmy hymny, pieśni patriotyczne, utwory ludowe, muzykę polskich kompozytorów.