Wycieczka do Northwood

Mogiły lotników polskich znajdujące się na cmentarzu w Northwood otaczamy szczególną troską. Lotnicy walczący w Bitwie o Wielką Brytanię są patronami naszej szkoły, w związku z czym czczenie ich pamięci jest dla nas wyjątkowo ważne. Staramy się porządkować ich groby, oddawać im hołd nie tylko w dniu Święta Zmarłych.
1 czerwca zorganizowaliśmy ponownie w tym roku szkolnym wyjazd na cmentarz w Northwood. Uczestniczyły w tym wyjeździe klasy: 5a, 7a oraz 2 gimn. pod opieką nauczycielek: Pani Renaty Zotow, Pani Józefy Kłos i Pani Katarzyny Knap-Raczyńskiej, Pani Małgorzaty Krali oraz mamy jednej z uczennic, Pani Tamary Kaniuk.

Odwiedzenie mogił, zapalenie znicza, uczczenie pamięci bohaterów to niecodzienna lekcja patriotyzmu.