Wycieczka do Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

5 maja tego roku klasy szóste naszej szkoły, pod opieką pań; Krystyny Karasiewicz i Renaty Zotow oraz kilkorga rodziców, uczestniczyły w wycieczce do Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Celem wyprawy było poznanie zbiorów tego jakże ważnego miejsca dla Polonii w Wielkiej Brytanii.


Główna część muzeum poświęcona jest okresowi drugiej wojny światowej. Są to eksponaty okresu Kampanii Polskiej 1939, internowania na Litwie, Węgrzech i Rumunii, pamiątki z łagrów i więzień sowieckich. Jest też mundur gen. Sikorskiego wyłowiony z morza po katastrofie pod Gibraltarem. Są eksponaty z bojowego szlaku 2 Korpusu Polskiego (m.in. flaga, którą zawieszono na ruinach klasztoru Monte Cassino). W muzeum eksponowanych jest także 90 oryginalnych sztandarów Wojska Polskiego z lat 1918-1947.


Osobny dział stanowi Sala Kawalerii, gdzie można zobaczyć pamiątki po poszczególnych pułkach, kolekcję odznaczeń i odznak pułkowych.
Jest też wystawa pamiątek Armii Krajowej: skrytki, rozkazy, sprzęt łączności, opaski i pieczątki z Powstania Warszawskiego. W muzeum znajduje się także mapa nawigacyjna z ORP „Orzeł” odtworzona z pamięci przez ppor. S. Mokrskiego po ucieczce okrętu z Tallinna we wrześniu 1939.


Liczne zdjęcia dopełniają historię wojennej emigracji Polaków.
Mamy nadzieję, że taka nietypowa lekcja historii sprawi, że nasi uczniowie z jeszcze większą przyjemnością będą zgłębiać wiedzę na temat swojej Ojczyzny.