Wizyta w Ambasadzie

 
 
Dnia 12 maja bieżącego roku odbyła się wycieczka do Ambasady RP W Londynie. Wzięli w niej udział uczniowie klasy 4a wraz z wychowawczynią Małgorzatą Kralą oraz rodzicami: Panią Martą Czapską, Panią Magdaleną Firek, Panem Krzysztofem Gostkiem i Panem Pawłem Gapem.
Celem wycieczki było poznanie historii Abasady RP w Londynie, zadań przed nią stojących oraz zapoznanie uczniow z rolą i zakresem obowiązków dyplomaty.
Ze szkoły wyruszyliśmy o godzinie 9.15. Udalismy się na stacje metra Swees Cotage i dojechaliśmy so stacji Baker Street skąd udaliśmy się przez przepiękny, szczególnie wiosną Regends Park. Po dotarciu do Ambasady RP zostaliśmy serdecznie przyjęci przez pana Janusza Wołosza pracownika Ambasady. Pan Janusz najpierw opowiedział nam krótko historie Ambasady RP w Londynie oraz w sposób niezwykle interesujący zapoznał nas z zadaniami, jakie stoją przed nią. Opowiadał o obowiązującym dyplomatów
protokole dyplomatycznym, dowiedzieliśmy się, według jakiego porządku goście Ambasady zajmują miejsca przy stole podczas rożnego rodzaju spotkań.
Następnie zostaliśmy oprowadzeni po budynku. Zwiedzilismy salony, z których najbardziej podobał nam się tzw. Złoty Salon. Podziwialismy wspaniałe obrazy zdobiące pomieszczenia. Okazało się, że jedne z nich są wypożyczone z Muzeum w Warszawie, inne natomiast pochodzą z prywatnych zbiorów. W jednej z sal czekał na nas słodki poczęstunek. Otrzymaliśmy również upominki w postaci puzzli, kolorowanek.
Na koniec wizyty zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia .

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Panu Ambasadorowi RP w Londynie Arkademu Rzegockiemu za umożliwienie nam wizyty, jak również pidziękowania kierujemy Panu Januszowi Wołoszowi za gorące przyjęcie nas i oprowadzenie po Ambasadzie.