Wieczór Poetycki

1 grudnia w naszej szkole zorganizowany został Wieczór Poetycki z udziałem pana Janusza Guttnera, który jest aktorem, dziennikarzem, architektem i fotografem.

Pan Janusz zgodził się poprowadzić to spotkanie w celu przybliżenia uczniom poezji Wisławy Szymborskiej. Był organizatorem Salonu Literackiego, poświęconego poezji i postaci Wisławy Szymborskiej zaraz po śmierci Noblistki. Obecnie związany jest ze Sceną Poetycką i regularnie organizuje w Ognisku Polskim spotkania, na których przedstawiana jest twórczość wielkich polskich poetów. Za tę działalność w 2016 roku otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.


Spotkanie odbyło się w sali teatralnej o godzinie 19stej, wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Wiersze, które zostały przeczytane i omówione przez pana Guttnera charakteryzowały się prostotą języka i codziennym stylem wypowiedzi. Uczniowie na pewno zrozumieli przesłanie poetki, która w swoich tekstach stawia pytania o porządek świata, nawiązuje do codziennych problemów i historii. To bez wątpienia poezja filozoficzno-refleksyjna, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. Po spotkaniu uczniowie wraz z nauczycielami mogli podzielić się swoimi refleksjami podczas ostatniej godziny zajęć w szkole. Ten wieczór na długo pozostanie w naszej pamięci.