AKTUALNOŚCI

Włącz historię

Już po raz czwarty nasza szkoła wzięła udział w akcji BohaterON – włącz historię.   Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Uroczystość pod pomnikiem w Northolt

Dnia 7 września 2019 roku delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym udała się pod Pomnik Lotników Polskich w Northolt, by wziąć udział w uroczystości upamiętniającej ich udział w obronie Wielkiej Brytanii. To piękne patriotyczne wydarzenie gromadzi zawsze wielu weteranów i kombatantów oraz organizacji polonijnych, składających wieńce i kwiaty, by nie zanikła pamięć o tych, którzy zginęli w czasie wojny. Nasi uczniowie również złożyli wieniec biało-czerwoną szachownicę.

 

Narodowe Czytanie 2019

Serdecznie zapraszamy na Narodowe Czytanie, które odbędzie się w naszej szkole 7 września 2019 roku o godzinie 9.00.

Gośćmi honorowymi będą Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Pan Sebastian Kęciek, Pan Konsul Generalny Mateusz Stąsiek oraz Pan Konsul Radosław Gromski.

 

ZMIANA NAZWY SZKOŁY

Na przełomie lutego i marca 2019 roku symbolicznie ogłoszono zmianę nazwy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego (SPK) na Szkołę Polską. Przypomnijmy, że zmiana nastapiła w dawnym SPK im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu (zob. poniżej foto).

Od 1 września br. wszystkie Szkolne Punkty Konsultacyjne (SPK) zmieniają oficjalnie nazwę na Szkoły Polskie. Warto wiedzieć, iż od wielu lat o takie przekształcenie nazwy zabiegały środowiska polonijne. Stało się to możliwe, dzięki modyfikacjom w Prawie oświatowym wprowadzonym przez ówczesną Panią minister Annę Zalewską.

 

Strony

Subscribe to Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie RSS